Od 01.01.2018 roku będziemy przesyłać zapłatę za składki ZUS na jedno konto – Indywidualny rachunek składkowy. Warto rachunek sprawdzić na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/ celem uwiarygodnienia numeru konta, by nie doszło do omyłkowego przelania kwoty oszustom. Formularz ZUS DRA niestety nie zostały zmieniony i wciąż wykazuje trzy odrębne kwoty do zapłaty: składkę społeczną, składkę zdrowotną, fundusz pracy, ale płatność wykonujemy zwykłym przelewem sumując wszystkie obowiązujące nas wartości (ewentualnie możemy zrobić to trzema odrębnymi przelewami, ale wydaje się, że nie ma to sensu).
Od 2018 roku znacznie wzrosła kwota wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które do kwoty 10.000 PLN mogą zostać jednorazowo zamortyzowane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do tej pory była to kwota 3500 PLN zł. Pamiętać należy, że dotyczy to limitu ulepszenia środków trwałych w trakcie roku. Dany środek trwały musi się zmieścić w kwocie 10.000 PLN. Po przekroczeniu tej kwoty, należy ten ŚT amortyzować zgodnie z tabelą amortyzacyjną.

W obecnym roku daleko idąca cyfryzacja informacji finansowych przedsiębiorstw zmusza podatników do wypełniania coraz to nowych obowiązków. Nasze Biuro Rachunkowe „Goślina” jest przygotowane do współpracy w tym zakresie. ZAPRASZAMY

Leave a comment