Niewątpliwie mamy przyjemność poinformowania Państwa, iż Pani Iwona Sydor, na podstawie egzaminu zawodowego zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, uzyskała kwalifikacje Głównego Księgowego, wg wymagań ustalonych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC, nr rejestru 4884/2017/19.

Leave a comment