Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego zostanie nałożony na kolejną grupę podatników VAT. Każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany prowadzić rejestr elektroniczny w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów oraz wysyłać go w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego )organom uprawnionym do kontroli .
Poza tym od 1 lipca 2018 r. każdy z czynnych podatników VAT będzie musiał posiadać na wypadek kontroli pozostałe ewidencje w formacie JPK wymienione w ustawie, tj. rejestry księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Tych rejestrów nie będzie musiał jednak nigdzie wysyłać bez wezwania. Rozwiązaniem tego problemu jest podjęcie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym, który dźwignie na siebie, tę odpowiedzialność. Pozostały 2 miesiące, by uregulować tą kwestię. Z naszej strony, zapraszamy do rozmowy, w naszej siedzibie, na pl Powst Wlkp 15, w Murowanej Goślinie. Wyjaśnimy dokładnie w jakim zakresie możemy pomóc.

Leave a comment