Certyfikaty, uprawnienia

Rachunkowość

Biuro Rachunkowe Murowana Goślina Ksiegowość Poznań (3)

Rzeczypospolita Polska, Minister Finansów, CERTYFIKAT KSIĘGOWY nr 53755/2011

Na podstawie art. 76b ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaświadcza się, że Pani Iwona Monika Hadam (Sydor) ur. 22.06. 1982 r. w Krakowie potwierdziła kwalifikacje i jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rachunkowość

Biuro Rachunkowe Murowana Goślina Ksiegowość Poznań (4)

Departament Rachunkowości Ministra Finansów w załączeniu przekazuje certyfikat księgowy o nr 53755/2011 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednocześnie informujemy, że wykaz osób posiadających certyfikat księgowy jest zamieszczany w celach informacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, który zwiera: imię, nazwisko, nr certyfikatu księgowego, PESEL.

Rachunkowość

Świadectwo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pani Iwona Hadam (ob. Sydor) urodzona w Krakowie ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie PODATKÓW z specjalizacją Administracja Skarbowa.

Rachunkowość

Księgowość Iwona Sydor Murowana Goślina

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Mgr Iwona Hadam (ob. Sydor) urodzona w Krakowie ukończyła semestralne studia podyplomowe w zakresie rachunkowości z wynikiem BARDZO DOBRYM

Rachunkowość

Biuro Rachunowe Murowana Goślina

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA.

Świadectwo nr WZ/930/2013 ukończenia studiów podyplomowych wydane w Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marcin Sydor ur. w Poznaniu ukończył semestralne studia podyplomowe w zakresie RACHUNKOWOŚCI z wynikiem BARDZO DOBRYM.

Kadry i płace

Kardy i płace Murowana Goślina

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu. Zaświadcza się, że Pani Iwona Sydor ukończyła kurs: Specjalista ds. kadr i płac.

Rachunkowość

Samodzielna

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Pani Iwony Hadam (ob. Sydor) urodzona w Krakowie była słuchaczem kursu: MODUŁOWY KURS RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH BILANSISTÓW zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Ukończyła kurs z wynikiem ogólnym: BARDZO DOBRYM. Celem kursu było przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

Kadry i płace

Kadry i Płace Murowana Goślina

ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE Pani Iwona Sydor ur. w Krakowie uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr wg wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Nr z rejestru: 1107/2014/19