Marcin Sydor

Księgowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studium Podyplomowe z rachunkowości ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Prace Podyplomową napisał z dziedziny amortyzacji środków trwałych.