Nastąpił podział przychodów kapitałowych i kompatybilnych co do ich źródła kosztów

Wydzielenie odrębnego źródła przychodów->czyli zyski kapitałowe, narzuca na podatnika konieczność właściwego przyporządkowania  do ich  źródła kosztów bezpośrednio z nim  związanych.Strata wynikająca z działalności kapitałowej nie może być łączona z  zyskiem lub stratą z pozostałych obszarów działalności podatnika.

Do zysków kapitałowych należy m.in:

zbycie udziałów w spółce kapitałowej, zbycie patentów,know-how,zbycie wierzytelności, odsetki od pożyczki udzielonej,przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenie lub podział podmiotów. Cały zakres źródeł przychodów kapitałowych zawiera się w art 7b w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Leave a comment