Mały ZUS i Mały ZUS PLUS

Na rok 2020 Ustawodawca przygotował dla Małych Przedsiębiorców możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań, skutkujących obniżoną kwotą zobowiązania składkowego względem ZUS.

Pozostaje w mocy funkcjonujący od 2019 tzw. MAŁY ZUS, a od 01-02-2020 w życie wchodzi nowa formuła rozwiązań optymalizujący wysokość składek – program MAŁY ZUS PLUS.

Przypomnijmy warunki jakie należy spełnić by skorzystać z programów:

MAŁY ZUS
  • Obowiązujący limit  przychodu na rok 2020 wynosi 67.500 zł ( 30 krotność minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 tj. 2250 zł)
  • Jeśli w minionym roku zarejestrowałeś się do Małego Zus-u i spełniasz wytyczne przychodowe na rok 2020 nie musisz się ponownie zgłaszać do ubezpieczeń.
  • Jeśli pierwszy raz chcesz skorzystać z „Małego Zusu” to czas zgłoszenia się o ubezpieczeń wynosi 7 dni, termin mija 8 stycznia 2020.
  • Jeśli działalność była zawieszona, i następuje jej wznowienie termin zarejestrowania do kodu 05 90 lub 05 92 pozostaje ten sam czyli 7 dni od pierwszego dnia aktywności działalności.
  • Kalkulator obliczający postawę od której naliczane są składki, dostępny na stronie ZUS
MAŁY ZUS PLUS
  •  Musimy spełnić  kryterium przychodowe czyli nie przekroczyć rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, i  kryterium czasowe, prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
  • Z programu nie skorzystają Przedsiębiorcy którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.  Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych Pracodawców.
  • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
  • Co do zasady, chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji, a w kolejnych latach do końca stycznia. Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego tj. 29-02-2020

Warto nadmienić, iż  pozostałe ulgi dla Przedsiębiorców pozostają w mocy.

Kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.