Kadry i Płace

Złożoność spraw kadrowo płacowych może przyprawić każdego pracodawcę o zawrót głowy. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności podzielić można na te bezpośrednio związane z profilem firmy, jak i pośrednie (kadry i płace, zobowiązania podatkowe itp.). Nasze biuro rachunkowe pragnie wesprzeć naszego klienta w prowadzeniu kadr i płac. Nie możemy całkowicie przejąć obowiązków właściciela firmy, ale w wspomnianym aspekcie możemy podjąć współpracę w taki sposób, by nasz klient mógł przenieść ciężar swoich wysiłków na bardziej bezpośrednie potrzeby.

Szczegółowe obszary współpracy:

Sporządzanie list płac

Przygotowywanie umów o dzieło i zlecenia, naliczanie i przygotowywanie list wypłat, obciążeń ZUS na podstawie umów o dzieło i zlecenia

Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT4, PIT-8A).

Prowadzenie akt osobowych pracowników.

Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

Prowadzenie ewidencji urlopowej.

Prowadzenie ewidencji chorobowej.

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji, sporządzanie Raportów Miesięcznych dla osoby Ubezpieczonej (RMUA).

Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT4R).

Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.