KPIR – Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wspieramy naszych klientów poprzez kompleksową obsługę księgowości prowadzonej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Szczegółowe obszary współpracy:
kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych.
wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej.
prowadzenie wymaganych ewidencji (ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.).

prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT) i innych podatków.

sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych.

sporządzanie dokumentów wewnętrznych (noty korygujące, dowody wewnętrzne itp.,)

wystawianie faktur sprzedaży.

odbiór dokumentów od Klienta.

dojazd na spotkania do siedziby Klienta.

cykliczne raporty o wynikach finansowych przedsiębiorstwa, wysokości zobowiązań podatkowych oraz zmianach w przepisach podatkowych, a także inne raporty, zgodne z indywidualnymi wymaganiami.

reprezentowanie przed organami administracji państwowej.

obsługa kontroli podatkowych.

inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.