Biuro Rachunkowe - Murowana Goślina

Iwona Sydor - Księgowa - Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 15.

Biuro Rachunkowe – Murowana Goślina

Księgowość prowadzona w naszym Biurze Rachunkowym, w Murowanej Goślinie jest ukierunkowana na potrzeby klienta. Porządek w dokumentach, terminowość, dokładność to podwaliny naszej pracy. Służymy radą, aktualną wiedzą, własnymi rozwiązaniami. Nasza praca daje poczucie bezpieczeństwa i spokój naszym klientom. Szkolimy pracowników naszych partnerów, w celu kompatybilności tworzenia i obrotu dokumentacji w firmie. Naszym celem jest wspieranie działalności naszego klienta, by księgowość nie była ciężarem, a pomocnym narzędziem w osiąganiu sukcesów. Porozmawiajmy o tym przy naszym stole!

Rozmowa z Klientem, odpowiednia atmosfera i współpraca to najważniejsze narzędzia Biura Rachunkowego Goślina, w Murowanej Goślinie.

Stół stoi w centralnej części biura. Tak jak w domu, i tutaj odbywają się najważniejsze rozmowy. Usiądźmy wspólnie przy stole i porozmawiajmy o Twoim biznesie. Rozpoczęcie działalności to bardzo ważny i emocjonujący moment. Dobrze jest, by działalność otworzyć w porozumieniu z księgowym. Wówczas optymalnie można wybrać osobowość prawną i sposób opodatkowania się. Prowadząc już działalność, porozmawiamy o tym, czy możliwe jest jej zoptymalizowanie.

Zapraszam do Biura Rachunkowego

Oferta Biura Rachunkowego w Murowanej Goślinie

Biuro Rachunkowe Iwona i Marcin Sydor w Murowanej Goślinie oferuje usługi w zakresie księgowości i obsługi kadr. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiada Iwona Sydor. Doświadczenie zdobyte podczas 12 letniej kariery zawodowej oraz cechy charakteru, takie jak dokładność, skrupulatność i rzetelność pozwalają ze spokojem powierzyć w jej ręce dokumenty księgowe. Korzystne ceny, miła atmosfera i ukierunkowanie na potrzeby klienta to zdecydowanie atuty, które należy wykorzystać.

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF,
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.

ZUS proporcjonalny

Zmiany w VAT 2019 r

Oferta Biura Rachunkowego w Murowanej Goślinie zawiera wparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, a także dokumentację w tzw. pełnej księgowości. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym itp. Tworzymy dokumentację finansową firmy taką jak m.in sprawozdanie finansowe, deklaracje podatkowe, sprawozdania GUS itp. Ustalamy zakładowy plan kont, sposób obrotu dokumentów i ich tworzenie.

Iwona Sydor - TWOJA Księgowa

BIURO RACHUNKOWE

Księgowość

w Murowanej Goślinie!

Dołącz do grona naszych klientów!

Preferencyjna składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2018: 319,94 (do odliczenia 275,51)

Łącznie preferencyjne miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2018

Razem składki ZUS (z chorobowym) 520,10

Razem składki ZUS (bez chorobowego) 504,66

Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2018:

Podstawa wymiaru składek: 3554,93

zdrowotne 319,94 (do odliczenia 275,51), chorobowe 65,31, emerytalne 520,36, rentowne 213,26, wypadkowe 47,98, fundusz pracy 65,31.

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2018

Razem składki ZUS (z chorobowym) 1232,16

Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1166,85

Mikrorachunek Podatkowy

Mikrorachunek podatkowy Mikrorachunek podatkowy  Od 01 01 2019 należy wygenerować  indywidualny mikrorachunek podatkowy. Już teraz wygeneruj indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). PIT, CIT i VAT zapłacisz za jego pomocą od 1 stycznia 2020 r. https://www.podatki.gov.pl/ Mikrorachunek podatkowy niezbędny będzie do opłacania wszelkich zobowiązań podatkowych. Generując rachunek należy wybrać: PESEL– dla osób fizycznych NIP- dla organizacji, […]

MAŁY ZUS I MAŁY ZUS PLUS NA ROK 2020

Mały ZUS i Mały ZUS PLUS Na rok 2020 Ustawodawca przygotował dla Małych Przedsiębiorców możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań, skutkujących obniżoną kwotą zobowiązania składkowego względem ZUS. Pozostaje w mocy funkcjonujący od 2019 tzw. MAŁY ZUS, a od 01-02-2020 w życie wchodzi nowa formuła rozwiązań optymalizujący wysokość składek – program MAŁY ZUS PLUS. Przypomnijmy warunki jakie […]

Ulga na start w ZUS

To może być ważna informacja, szczególnie dla osób, które chcą właśnie założyć działalność gospodarczą. Już niedługo, bo 01.03.2018 r. ma wejść w życie Konstytucja Biznesu. Ulga na start natomiast aktywizuje się nieco później bo z końcem marca tj. 31.03.2018. Ulga na start to m.in. zwolnienie ze składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy, liczonych […]

Usługi częściowo odpłatne

W nowym stanie prawnym gdy usługa, zbycie praw,czy dostawa towaru jest niższa od cen rynkowych, Urząd Skarbowy uznawszy ze cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od przyjętych na ryku cenników-doszacować przychód

Usługi niematerialne z limitem

Podatnik nabywający  od podmiotów powiązanych usługi niematerialne m.in usługi doradcze, zarządzania i kontroli,badanie rynku,usługi reklamowe,przetwarzanie danych, ubezpieczeń, wariancji,poręczeń,usługi rekrutacji pracowników,usługi księgowe, prawa autorskie, licencje musi liczyć się z faktem narzucenia limitu zaliczenia wyżej wymienionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.  Limit 3 000 000 PLN na rok.

Odstetki u podatnika CIT

Wprowadzono limitowanie kosztów finansowania  dłużnego.Do tej pory cienka kapitalizacja dotyczyła tylko podmiotów powiązanych. Od 2018 roku następuje limitowanie kosztów finansowych: odsetki, opłaty, prowizje, leasing finansowy, faktoring, niezależnie od źródła ich pochodzenia t.j podmiot powiązany lub  podmiot niepowiązany.Limit finansowania zewnętrznego wynosi 3 000 000 PLN na rok.art 15 c  Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych