Mikrorachunek podatkowy Mikrorachunek podatkowy Od 01 01 2019 należy wygenerować  indywidualny mikrorachunek podatkowy. Już teraz wygeneruj indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). PIT, CIT i VAT zapłacisz za jego pomocą od 1 stycznia 2020 r.https://www.podatki.gov.pl/Mikrorachunek podatkowy niezbędny będzie do opłacania wszelkich zobowiązań podatkowych. Generując rachunek należy wybrać:PESEL-- dla osób fizycznychNIP- dla organizacji, podmioty posiadające osobowość prawną, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,Mikrorachunek przyda nam się do opłacania wszelkich zobowiązań podatkowych.Dla podmiotów wybierających w generatorze

Read more

Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Mały ZUS i Mały ZUS PLUS Na rok 2020 Ustawodawca przygotował dla Małych Przedsiębiorców możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań, skutkujących obniżoną kwotą zobowiązania składkowego względem ZUS.Pozostaje w mocy funkcjonujący od 2019 tzw. MAŁY ZUS, a od 01-02-2020 w życie wchodzi nowa formuła rozwiązań optymalizujący wysokość składek - program MAŁY ZUS PLUS.Przypomnijmy warunki jakie należy spełnić by skorzystać z programów:MAŁY ZUSObowiązujący limit  przychodu na rok 2020 wynosi 67.500 zł ( 30 krotność minimalnego wynagrodzenia w roku

Read more

To może być ważna informacja, szczególnie dla osób, które chcą właśnie założyć działalność gospodarczą. Już niedługo, bo 01.03.2018 r. ma wejść w życie Konstytucja Biznesu. Ulga na start natomiast aktywizuje się nieco później bo z końcem marca tj. 31.03.2018. Ulga na start to m.in. zwolnienie ze składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy, liczonych od momentu podjęcia wykonywania działalności gospodarczej nie trzeba zgłaszać się do Zus-u i tym samym nie trzeba opłacać składek. Po

Read more 0

W nowym stanie prawnym gdy usługa, zbycie praw,czy dostawa towaru jest niższa od cen rynkowych, Urząd Skarbowy uznawszy ze cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od przyjętych na ryku cenników-doszacować

Read more 0

Podatnik nabywający  od podmiotów powiązanych usługi niematerialne m.in usługi doradcze, zarządzania i kontroli,badanie rynku,usługi reklamowe,przetwarzanie danych, ubezpieczeń, wariancji,poręczeń,usługi rekrutacji pracowników,usługi księgowe, prawa autorskie, licencje musi liczyć się z faktem narzucenia limitu zaliczenia wyżej wymienionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.  Limit 3 000 000 PLN na

Read more 0

Wprowadzono limitowanie kosztów finansowania  dłużnego.Do tej pory cienka kapitalizacja dotyczyła tylko podmiotów powiązanych. Od 2018 roku następuje limitowanie kosztów finansowych: odsetki, opłaty, prowizje, leasing finansowy, faktoring, niezależnie od źródła ich pochodzenia t.j podmiot powiązany lub  podmiot niepowiązany.Limit finansowania zewnętrznego wynosi 3 000 000 PLN na rok.art 15 c  Ustawie o podatku dochodowym od osób

Read more 0

Nastąpił podział przychodów kapitałowych i kompatybilnych co do ich źródła kosztów Wydzielenie odrębnego źródła przychodów->czyli zyski kapitałowe, narzuca na podatnika konieczność właściwego przyporządkowania  do ich  źródła kosztów bezpośrednio z nim  związanych.Strata wynikająca z działalności kapitałowej nie może być łączona z  zyskiem lub stratą z pozostałych obszarów działalności podatnika. Do zysków kapitałowych należy m.in: zbycie udziałów w spółce kapitałowej, zbycie patentów,know-how,zbycie wierzytelności, odsetki od pożyczki udzielonej,przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenie lub podział podmiotów. Cały zakres

Read more 0

Od 01.01.2018 roku będziemy przesyłać zapłatę za składki ZUS na jedno konto - Indywidualny rachunek składkowy. Warto rachunek sprawdzić na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/ celem uwiarygodnienia numeru konta, by nie doszło do omyłkowego przelania kwoty oszustom. Formularz ZUS DRA niestety nie zostały zmieniony i wciąż wykazuje trzy odrębne kwoty do zapłaty: składkę społeczną, składkę zdrowotną, fundusz pracy, ale płatność wykonujemy zwykłym przelewem sumując wszystkie obowiązujące nas wartości (ewentualnie możemy zrobić to trzema odrębnymi przelewami, ale wydaje

Read more 0

Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego zostanie nałożony na kolejną grupę podatników VAT. Każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany prowadzić rejestr elektroniczny w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów oraz wysyłać go w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego )organom uprawnionym do kontroli . Poza tym od 1 lipca 2018 r. każdy z czynnych podatników VAT będzie musiał posiadać na wypadek kontroli pozostałe ewidencje w formacie

Read more 0

Niewątpliwie mamy przyjemność poinformowania Państwa, iż Pani Iwona Sydor, na podstawie egzaminu zawodowego zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, uzyskała kwalifikacje Głównego Księgowego, wg wymagań ustalonych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC, nr rejestru

Read more 0